ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โทร 056 405779 Fax 056 405780 E - Mail : cntjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
ผ.17/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
พ.26/61
นัดไกล่เกลี่ยชี้สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.32/60
นัดพร้อมเพื่อฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.