ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โทร 056 405779 Fax 056 405780 E - Mail : cntjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยคดีการกระทำความรุนแรง ในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรง ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๕

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยคดีการกระทำความรุนแรง ในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรง ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๕


เอกสารแนบ