ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โทร 056 405779 Fax 056 405780 E - Mail : cntjc@coj.go.th

คณะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นางศศิปภัสร์ ศศิอริยธนภัทร เดินทางมารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

คณะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท  แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นางศศิปภัสร์ ศศิอริยธนภัทร     เดินทางมารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท


เอกสารแนบ