ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โทร 056 405779 Fax 056 405780 E - Mail : cntjc@coj.go.th

เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท เข้ารับการสัมมนาผ่านระบบการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : Experience from University of Strathclyde สหราชอาณาจักร”

เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท เข้ารับการสัมมนาผ่านระบบการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง :     Experience from University of Strathclyde สหราชอาณาจักร”


เอกสารแนบ